Ocena zgłoszeń

Nabór zgłoszeń do konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” trwał od 4 lipca do 20 lipca 2019 r. Swoją kandydaturę można było zgłosić w jednej z czterech kategorii, związanych z wypoczynkiem u rolnika, wypoczynkiem na wsi, ofertą uzupełniającą wypoczynek na wsi oraz tradycyjna kuchnia polskiej wsi. Łącznie uczestnicy przesłali 169 zgłoszeń.

Jurorzy tworzący Kapitułę Konkursu przystąpili do oceny już 21 lipca – najpierw dokonano jej drogą elektroniczną według przyjętych kryteriów. Jednym z istotnych kryteriów oceny zgłoszeń była umiejętność wykorzystania do budowy oferty turystycznej potencjału wsi i jej mieszkańców

Skład Kapituły Konkursu:

  • Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Promocji Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej – przewodniczący Kapituły Konkursu „Na wsi najlepiej”
  • Izabella Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
  • Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Elżbieta Wyrwicz, Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
  • Zbigniew Adamów-Bielkowicz, redaktor naczelny branżowego miesięcznika „Rynek Turystyczny”
  • Aleksandra Klonowska-Szałek, współzałożycielka portalu Slowhop.com
  • Elżbieta Kmita-Dziasek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich.
  • Małgorzata Waszczyk, Aplan Media, reprezentant firmy realizującej działania związane z organizacją konkursu

Po zsumowaniu wszystkich wyników sporządzono punktowy ranking najwyżej ocenionych zgłoszeń. W półfinale konkursu znalazło się 20 zgłoszeń, które uzyskały największą liczbę punktów – nad nimi obradowała Kapituła Konkursu, która zebrała się 31 lipca w Warszawie. W głosowaniu jawnym przeprowadzonym Kapituła wybrała 12 laureatów.