Kontakt

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Biuro Konkursu „Na wsi najlepiej”
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
nawsinajlepiej@pot.gov.pl

Organizator konkursu

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 536 70 70
fax: +48 22 536 70 04

Masz pytanie? Napisz!