Kontakt

Zgłoszenia

nawsinajlepiej@pot.gov.pl

tel.: 42 685 52 22

Organizator konkursu

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

tel.: +48 22 536 70 70
fax: +48 22 536 70 04

Masz pytanie? Napisz!