POZNAJ LAUREATÓW - AGROTURYSTYKA W POLSCE

Polska wieś przyciąga żywymi tradycjami, przyrodą i gościnnością. Rośnie zainteresowanie turystów coraz bogatszą ofertą opartą na potencjale obszarów wiejskich oraz ogólnie pojętą agroturystyką. Celem konkursu „Na wsi najlepiej” zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

Spośród 115 nadesłanych na konkurs zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła 12 laureatów, którzy uzyskali podczas oceny największą liczbę punktów. Tych 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej to nie tylko rekomendacja dla turystów, ułatwiająca im wybór najlepszych ofert związanych z pobytem na wsi. Wkrótce zaprezentujemy tu także doświadczenia laureatów w kreowaniu i zarządzaniu produktami turystycznymi – dla innych będą one cenną wskazówką w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. To przedsięwzięcie, wraz z działaniami związanymi z promocją laureatów, pozwala stworzyć pierwszy w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.