Ogłoszenie wyników

Wspaniała dwunastka

Dobre jedzenie, piękna przyroda, cisza i spokój – za to kochamy polską wieś. 14 sierpnia w Warszawie poznaliśmy laureatów zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.

Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, wspaniałą kuchnią i bogactwem natury. Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju. Zgłoszenia do konkursu były na bardzo wysokim poziomie. To pokazuje, że oferta polskiej wsi jest coraz bardziej profesjonalna i kompleksowa – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu mogli zgłaszać się: właściciele gospodarstw, podmioty prowadzące działalność turystyczną na terenach wiejskich, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej, lokalne grupy działania (LGD), organizacje i stowarzyszenia turystyczne, a także firmy z branży turystycznej. Każdy mógł startować w jednej z czterech kategorii związanych z wypoczynkiem u rolnika, z wypoczynkiem na wsi, z kompleksową ofertą uzupełniającą pobyt na obszarach wiejskich lub ze szlakami kulinarnymi.

Polska wieś stanowi jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, autentycznego ludowego folkloru, zwyczajów i obyczajów utrwalonych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nasz kraj posiada wiele rejonów wiejskich wolnych od tłumu, mechanizacji i urbanizacji, cechujących się pięknym, niejednokrotnie wręcz dziewiczym środowiskiem przyrodniczym, zróżnicowanym krajobrazem, oryginalną fauną i florą. Wykorzystanie tych zasobów na potrzeby turystyki stanowi szansę rozwoju nie tylko dla indywidualnych gospodarstw rolnych, ale również dla całej społeczności lokalnej – mówi Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cieszy nas to, że w pierwszej edycji Konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” zgłosiło się aż 115 podmiotów, działających na terenach wiejskich. Jestem przekonana, że konkurs przysłuży się podniesieniu standardów branżowych oraz sprawi, że coraz więcej turystów właśnie obszary wiejskie będzie wybierać jako miejsce wypoczynku – mówi Ewa Pawlak Lewandowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Kapituła Konkursu, w skład której weszli zewnętrzni eksperci oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz regionalnych organizacji turystycznych, w swoich ocenach brała pod uwagę jakość oferty turystycznej, jej innowacyjność, dostępność oraz powiązanie z kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi (więcej o ocenie zgłoszeń – tutaj).

Oto 12 dobrych praktyk wybranych przez Kapitułę Konkursu:  

Kategoria – Wypoczynek u rolnika:

 1. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Dzbanek”
 2. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczna Ola
 3. miejsce – Pod Srebrną Górą

Kategoria – Wypoczynek na wsi:

 1. miejsce – Agroturystyka Malowane
 2. miejsce – Agroturystyka Polesie
 3. miejsce – Villa Greta

Kategoria – Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej:

 1. miejsce – Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady
 2. miejsce – Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich, Osada Średniowieczna
 3. miejsce – Zagroda Młynarska w Uniejowie

Kategoria – Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich:

 1. miejsce – szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”
 2. miejsce – szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki”
 3. miejsce – szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”

Poznaj laureatów konkursu „Na wsi najlepiej”.